Calendar

| Monday, 25 February 2019 |
Global event

Examen de Psicología (2ª evaluación)

3:50 PM » 5:30 PM
Global event

Examen de Matemáticas I (2ª evaluación)

3:50 PM » 5:30 PM
Global event

Examen de Matem. Aplicadas CC.SS I (2ª evaluación)

3:50 PM » 5:30 PM
Global event

Examen de Latín I (2ª evaluación)

3:50 PM » 5:30 PM
Global event

Examen de Economía de Empresa (2ª evaluación)

5:40 PM » 7:10 PM
Global event

Examen de Griego II (2ª evaluación)

5:40 PM » 7:10 PM
Global event

Examen de Dibujo Técnico II (2ª evaluación)

5:40 PM » 7:10 PM
Global event

Examen de Filosofía (2ª evaluación)

5:40 PM » 7:10 PM
Global event

Examen de Religión II (2ª evaluación)

7:20 PM » 8:50 PM
Global event

Examen de Religión I (2ª evaluación)

7:20 PM » 8:50 PM