Calendar

| Thursday, 21 May 2020 |
Global event

Examen 3ª evaluación de Matemáticas I

3:50 PM » 5:30 PM
Global event

Examen 3ª evaluación de Matemáticas Aplicadas a CC.SS I

3:50 PM » 5:30 PM
Global event

Examen 3ª evaluación de Latín I

3:50 PM » 5:30 PM
Global event

Examen 3ª evaluación de Lengua Castellana y Literatura I

5:40 PM » 7:10 PM
Global event

Examen 3ª evaluación de Historia del M.C.

7:20 PM » 8:50 PM
Global event

Examen 3ª evaluación de Física y Química

7:20 PM » 8:50 PM